Subscribe:

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

XUÂN VỀ _ NHỚ BẠN

Mỗi độ xuân về gợi nhớ mong
Đong đầy trang giấy vẫn chưa xong
Sầu dâng mắt lệ ha hàng chảy
Bấc lụi đèn khuya một ngọn chong
Ý bút vẫn còn vương vấn mực
Trang thơ lỡ để dở dang dòng
Người đi còn vướng trăm nghìn nhỉ

Đọng lại trong ai một cõi lòng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét