Subscribe:

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

NHỚ CHA

Mẹ trước cha sau nỡ cách vời
Nội trong bốn tháng cảnh chơi vơi
Một đời con trẻ bầy nheo nhóc
Bốn vị thành niên sống tả tơi
Rau cháo nuôi nhau chung vận nước
Sắn khoai đồng cảnh hớp lòng trời
Tuổi đời bốn chín sao cha vội

Một nấm mồ xanh trên núi Dâu*

0 nhận xét:

Đăng nhận xét