Subscribe:

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

PHỤC CHẾ CHÙA NAY

Đoàn kết toàn dân, giữ vững nền
Tinh hoa cổ kính, mãi không quên
Năm gian ngói đậm, vui di tích
Bốn phía cây xanh, đẹp cửa thiền
Nô đức thiện nam, mừng Phật Tổ
Đặt dìu tín nữ, vãn chùa tiên
Hương tâm thành kính, hồi kinh kệ

Lộng ánh hư vô, vạn kiếp bền

0 nhận xét:

Đăng nhận xét