Subscribe:

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

VỊNH QUÁN THƠ

Một thoáng khuôn viên một quán thơ
Bát ngôn vọng nguyệt chẳng phai mờ
Khách thân sớm đến bao hoài cảm
Bạn tín chiều về những mộng mơ
Làn gió thoảng qua đào đỏ thắm
Hơi sương bay tới cúc vàng tơ
Nửa vành trăng khuyết treo lơ lửng

Gội cả hồn thơ ngập bến bờ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét