Subscribe:

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

TƯỞNG NHỚ CHÙA XƯA

Thở ấy nơi đây vẫn chốn này
Chùa xưa cổ kính, Phượng Rồng bay
Tam quan nhất động, ngời mây phủ
Tứ phía nhị hiên, lộng gió bay
Vẳng tiếng chuông chiều, tông réo rắt
Liên hồi mõ sớm, kệ kinh hay
Kiinh luân sư Tổ, người đề chữ

Sùng Phúc tự linh, đẹp những ngày

0 nhận xét:

Đăng nhận xét