Subscribe:

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

NHỚ VỀ CỘI NGUỒN

Trung kỳ tích dẫn thư hương viễn
Cần kiệm cơ bồi sự tích minh
                ***
Áo thụng cân đai  đã một thời
Từ quan du ngoạn, khắp muôn nơi
Trung kỳ ly biệt, vui lòng khách
Cần kiệm dừng đây, thỏa ý người
Đội mũ cánh buồm, lưu sử tích
Cà sa áo vải, kệ kinh ngơi
Trụ trì xây dựng, chùa Sùng Phúc
Sư tổ vinh quang đẹp với đời

                (Huyền sư: Trần Chân Trạm làm quan, triều đại vua Lê Hiển Tông – niên hiệu Cảnh Hưng – Hậu Lê. Canh Than 1740 đến năm Bính Ngọ 1786)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét