Subscribe:

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

NHỚ NGÀY GIỖ TỔ

Nhớ ngày giỗ Tổ hàng năm
Họ hàng gần gũi xa xăm nhìn về
Người thành thị người ở quê
Họ trăm năm vẫn bậc nề dưới tren
Trước bàn thờ tổ nghiêm trang
Cháu con trầm mặc như quên cõi đời
Sang hèn sướng khổ đầy vơi
Cũng sinh từ một kiếp người mà ra
Lần sau hương khói nhạt nhòa
Ảo mờ hình bóng ông bà tổ tiên
Chữ nhân, chữ đức vẫn truyền đời sau
Đi từ cội khổ nguồn đau
Họ hàng giờ đã có giàu có sang
Người đi xa rạng tiếng làng
Người ở quê vẫn đàng hoàng ở quê
Nhân sinh trăm nẻo bộn bề

Vẫn dành riêng một lối về ngày xưa

0 nhận xét:

Đăng nhận xét