Subscribe:

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

THẦY THUỐC VIỆT NAM

Nghe tiếng xuân reo đẹp những ngày
Đạo thầy áo trắng rộn hôm nay
Lương y thầm lặng bao kỳ tích
Thầy thuốc chân chuyên nghĩa thắm dày
Cứu tử vương mang nhiều khúc triết
Hoàn sinh ngời tỏ dạ vui thay
Mẹ hiền từ mẫu vinh danh ấy
Lời Bác ngân vang giữ đạo thầy
                   ***
Đạo thầy đậm nét, buổi xuân sang
Chân lý hành trang chĩ vững vàng
Thiện mỹ nhân tâm nhiều cảm mến
Trường tồn y đức khúc ca vang
                   ***
Đẹp thay thầy thuốc mẹ hiền
Cứu nhân hội chuẩn triền miên tháng ngày
Đạo nghề chẳng mấy ngơi tay
Tình trong y đức dạn dày quản chi
Não lòng! Căn bệnh hiểm nguy
Niềm vui chấp cánh mỗi khi vẹn toàn
Khơi vần lục bát vẻ vang
Ngày xuân dạo khúc luận bàn hân hoan

                             (Kỷ sửu 2009)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét