Subscribe:

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

NHỚ VỀ DI TÍCH

Khói tỏa hương đăng, vãn cảnh chùa
Tịnh tâm xuan đáo, vọng kinh xưa
Thiền môn đức phật, soi kim cổ

Sùng Phúc từ đây, đẹp bốn mùa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét