Subscribe:

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

THU BUỒN

Thu về mãi nhớ một đêm xa
Thân mẫu ra đi lúc vận nhà
Năm mốt tuổi đời còn sức trẻ
Canh ba rốt cuộc hóa thân già
Một bày con trẻ than trời đất
Bốn vị thanh niên khóc mẹ cha
Giông tố phũ phàng trong khoảnh khắc
Muôn đời hình mẹ mãi trong ta


0 nhận xét:

Đăng nhận xét